• wycinka drzew
 • Wycięcie drzew - kupno nieruchomości, a ochrona przyrody

  Przed nabyciem nieruchomości ustalenia wymaga, czy nie jest ona objęta którąś z form ochrony przyrody, a także czy drzewa posadzone na nieruchomości nie uniemożliwiają zabudowy w sposób odpowiadający nabywcy. Jeżeli tak, to należy zbadać, na ile obowiązujące na danej formie ochrony przyrody zakazy stanowią przeszkodę w realizacji zamierzonej inwestycji, bądź czy usunięcie drzew wymaga uzyskania zezwolenia, a jeśli tak, to oszacować koszty zezwolenia na ich wycięcie. Zezwolenia na usunięcie drzew udziela co do zasady wójt / burmistrz / prezydent miasta zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Wysokość opłat za zezwolenie na wycięcie drzew określa się corocznie w rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew wydawanych na mocy art. 85 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.

  Hasła kluczowe:

  Co należy sprawdzić przed kupnem nieruchomości, ochrona przyrody, formy ochrony przyrody, drzewa na nieruchomości, opłata za wycinkę drzew, wycinka drzew, zezwolenie na usunięcie drzew, zezwolenie na wycięcie drzew

  Udostępnij

  Skomentuj

  Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  CAPTCHA
  To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.