Przejdź do treści

Pożytki prawa - definicja

Pożytki prawa – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 54. - Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Hasła kluczowe:pożytki prawa, definicja, dochody, dochód

Pożytki naturalne - definicja

Pożytki naturalne – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 53. § 1. - Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.Hasła kluczowe:pożytki naturalne, definicja, płody

Pożytki cywilne - definicja

Pożytki cywilne – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 53. § 2. - Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.Hasła kluczowe:Pożytek cywilny, definicja

Darowizna - definicja

Darowizna – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 888. – Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.Hasła kluczowe:darowizna
Subskrybuj D