Przejdź do treści

Rozgraniczenie nieruchomości - definicja

Rozgraniczenie nieruchomości – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), art. 29. –  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Prace kartograficzne - definicja

Prace kartograficzne – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),  art.2. – opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie.Hasła kluczowe:prace kartograficzne, definicja

Prace geodezyjne - definicja

Prace geodezyjne – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),  art.2.
Subskrybuj geodezja i kartografia