Przejdź do treści

Co i gdzie sprawdzić przed zakupem działki budowlanej

Przed zakupem działki warto podjąć działania, które pozwolą uniknąć problemów trakcie budowy oraz uchronią Cię przed przykrymi niespodziankami.

Nieruchomość gruntowa - definicja

Nieruchomość gruntowa – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4.

Grunt rolny - definicja

Grunt rolny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 2.1. – .

Działka gruntu - definicja

Działka gruntu – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej;Hasła kluczowe:działka gruntu, definicja

Działka budowlana - definicja

Działka budowlana – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.Hasła kluczowe:działka budowlana, definicja
Subskrybuj nieruchomości gruntowe