Przejdź do treści

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz.

Nieruchomości rolne

Zgodnie z  art. 461 Kodeksu cywilnego nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Przy czym przywołana definicja ustawowa ma także zastosowanie do wszystkich innych ustaw dotyczących nieruchomości (gruntów rolnych), chyba że zawierają one postanowienia odmienne.Grunty rolne są kategorią szczególną, wyróżnioną na podstawie kryterium funkcjonalnego.

Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - definicja

Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz.

Nieruchomość rolna - definicja

Nieruchomość rolna – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 461. – Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.Hasła kluczowe:nieruchomość rolna, definicja

Grunt rolny - definicja

Grunt rolny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art. 2.1. – .
Subskrybuj nieruchomości rolne