Artykuły

Typ treści

Art. Ustawy

 1. Kodeks cywilny (55)
  1. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe (32)
   1. Tytuł I. Własność (18)
   2. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (9)
   3. Tytuł IV. Posiadanie (5)
   4. Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (5)
  2. Księga pierwsza. Część ogólna (17)
  3. Księga trzecia. Zobowiązania (8)
  4. Księga czwarta. Spadki (1)
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (14)
 3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (12)
 4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (5)
 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (4)
 6. Ustawa o własności lokali (3)
 7. Prawo wodne (3)
 8. Kodeks postępowania cywilnego (2)
 9. Prawo ochrony środowiska (2)
 10. Prawo budowlane (1)
 11. Prawo spółdzielcze (1)
 12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1)
 13. Prawo geologiczne i górnicze (1)