Przejdź do treści

PPPiA Tychy

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach zapewniła Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, w okresie od lutego 2010 r. do czerwca 2010 r., kompleksową obsługę prawną przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium (numer ogłoszenia: 113125 – 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010). Zakres obsługi prawnej świadczonej przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Klatka i partnerzy obejmował m. in.:

opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (formularzem ofertowym, stosownymi oświadczeniami, projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego) (...)

Pobierz:
Czytaj całość (394.97 KB)