Przejdź do treści

Michał Kuźniak

Partner, Radca Prawny
Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 2412
 

m.kuzniak@prawoochronysrodowiska.com.pl
+48 609 66 77 88
 

Mocne strony:

Jestem radcą prawnym od 2006 roku, a od roku 2007 partnerem w Kancelarii Klatka i Partnerzy. Od początku wykonywania tego ciekawego zawodu jeszcze nie miałem okazji się nudzić w pracy ?

Certyfikaty i odbyte szkolenia
  • Władam językiem angielskim – uzyskałem świadectwo Test of English as a Foreign Language (TOEFL) w 1997 r. W 1999 r. ukończyłem angielskojęzyczny kurs systemu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej (Introduction to English and EU law) organizowany przez University of Cambridge na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  • Władam też językiem niemieckim – co potwierdza świadectwo wystawione przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trewirze (Deutsch als Fremdsprache-Rechtswissenschaft [Oberstufe]) w 2000 r. Odbyłem też w roku 2000 kurs językowy prawa niemieckiego i prawa Unii Europejskiej (Intensivkurs Deutsches und Europäisches Recht – Fachsprache Recht) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Edukacja:
 

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w roku 2001. W roku 2000 odbyłem semestralne studia w ramach stypendium DAAD na kierunku prawo na Uniwersytecie w Trewirze. Uzyskałem wpis na listę radców prawnych pod numerem Kt-2412. Od roku 2019 jestem słuchaczem dwuletnich studiów MBA na Politechnice Śląskiej.

 

Dodatkowe informacje:

Od ponad dekady prowadzę doradztwo i reprezentuję klientów w prawie ochrony środowiska i w prawie odpadów. Doradzam też w sprawach dotyczących nieruchomości. Wśród moich klientów są urzędy administracji publicznej, organizacje non-profit i przedsiębiorcy. Lubię podejmować różonorodne i złożone pod względem prawnym sprawy, dlatego moimi klientami są też przedsiębiorcy udzielający kredytów konsumenckich, działający w branży obronności, a także dłużnicy kredytów frankowych.

Edukacja:
 

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w roku 2001. W roku 2000 odbyłem semestralne studia w ramach stypendium DAAD na kierunku prawo na Uniwersytecie w Trewirze. Uzyskałem wpis na listę radców prawnych pod numerem Kt-2412. Od roku 2019 jestem słuchaczem dwuletnich studiów MBA na Politechnice Śląskiej.

 

Dodatkowe informacje:

Od ponad dekady prowadzę doradztwo i reprezentuję klientów w prawie ochrony środowiska i w prawie odpadów. Doradzam też w sprawach dotyczących nieruchomości. Wśród moich klientów są urzędy administracji publicznej, organizacje non-profit i przedsiębiorcy. Lubię podejmować różonorodne i złożone pod względem prawnym sprawy, dlatego moimi klientami są też przedsiębiorcy udzielający kredytów konsumenckich, działający w branży obronności, a także dłużnicy kredytów frankowych.