Przejdź do treści

Oferta

Dlaczego my ?

Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.

Oferta na odwołanie od odmowy wydania warunków zabudowy

Oferta na odwołanie od odmowy wydania warunków zabudowy

Zwiększasz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie i bezproblemowe wydanie decyzji o wydaniu warunków zabudowy, zyskasz spokój i czas, na to co dla Ciebie najważniejsze

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

  • Prawo nieruchomości - udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu prawa nieruchomości,
  • Umowy Najmu i Dzierżawy - przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wraz z kompleksowym wsparciem prawnym,
  • Zezwolenia Administracyjne - pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, w tym pozwoleń zezwalających na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, pozwoleń na budowę i użytkowanie,
  • Postępowania Budowlane - wsparcie w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniach na budowę, analiza zapisów decyzji środowiskowych oraz przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie wykładni postanowień MPZP,
  • Analizy Due Diligence - przeprowadzanie szczegółowych analiz due diligence, opiniowanie i analiza stanu prawnego nieruchomości, zapewniając kompleksową wiedzę naszym klientom,
  • Sprawy Własności Lokali - Obsługa spraw dotyczących własności lokali, zapewnienie ochrony prawnej w przypadku sporów o czynsz, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu czy nieruchomości,
  • Postępowania Wieczystoksięgowe - Prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki.

 

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta, jako pełnomocnicy:

  • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi),
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi),
  • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym (w tym w postępowaniu grupowym) i administracyjnym.