Przejdź do treści

Zakres usług

 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu prawa nieruchomości,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie zagadnień związanych z tematyką prawa nieruchomości, 
 • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich możliwych dokumentów związanych z tematyką, w tym przeprowadzanie szczegółowych analiz due diligence, opiniowanie i analiza stanu prawnego nieruchomości, 
 • profesjonalne przygotowywanie umów:
  • sprzedaży i kupna oraz umów przedwstępnych,
  • najmu i dzierżawy oraz użyczenia
  • o roboty budowlane;
 • pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym: 
  • uzyskaniu pozwoleń zezwalających na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, 
  • uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i zezwoleń na wycinkę,
  • postępowaniu o warunki zabudowy,
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami cywilnymi w sporach z zamawiającym w toku wykonywania umowy oraz przed sądami wieczystoksięgowymi w sprawach wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, ustanowienia hipoteki i uzgodnienie treści księgi wieczystej.