Ewidencja gruntów i budynków (kataster) - definicja

Ewidencja gruntów i budynków (kataster) – Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), art.2., 20. – jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące: