Rozpoczęcie sprzedaży - definicja

Rozpoczęcie sprzedaży – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), art. 3. -  podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego.

 

Hasła kluczowe:

przedsięwzięcie deweloperskie, rozpoczęcie procesu oferowania lokali mieszkalnych, rozpoczęcie sprzedaży, definicja