Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - definicja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 647 ze zm.), art. 4. – Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Hasła kluczowe:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, definicja