Akcesja

Akcesja (połączenie) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 191. – własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Akcesja daje więc pierwszeństwo prawu własności nieruchomości – właściciel rzeczy ruchomej traci prawo własności. Do rozliczeń między nimi stosuje się przepis o rozliczeniach między właścicielem a posiadaczem lub przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz przepisy o naprawieniu szkody.