Rodzinny ogród działkowy - definicja

Rodzinny ogród działkowy – Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419), art.4-6 – Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.