Roszczenie uzupełniające - definicja

Roszczenie uzupełniające – wyrównuje uszczerbek spowodowany tym, że przez pewien czas pozbawiono możliwości korzystania z rzeczy. Wyróżnia się:

  • roszczenie o wynagrodzenie za korzystania z rzeczy
  • roszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartości
  • roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą.

Hasła kluczowe:

Roszczenie negatoryjne - definicja

Roszczenie negatoryjne (rei negatoria) – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 222 § 2. – Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Hasła kluczowe:

rei negatoria, roszczenie negatoryjne, definicja, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń