Rzeczy oznaczone co do gatunku - definicja

Rzeczy oznaczone co do gatunku (in genere) - rzeczy określone tylko według ich cech rodzajowych, gatunkowych,  tj. właściwych dla większej liczby przedmiotów.

 

Hasła kluczowe:

rzeczy określone według ich cech rodzajowych, rzeczy oznaczone co do gatunku, definicja

Rzecz ruchoma - definicja

Rzecz ruchoma – brak definicji kodeksowej. Przyjmuje się, że rzeczą ruchomą jest to, co nie jest nieruchomością (definicja negatywna).

 

Hasła kluczowe:

rzecz niebędąca nieruchomością, rzecz ruchoma, definicja

Rzecz - definicja

Rzecz – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art.  45. - Rzeczami w rozumieniu kodeksu są tylko przedmioty materialne. Pojęcie rzeczy charakteryzują dwie cechy:

  1. materialny (fizykalny) charakter – materialne części przyrody (w stanie pierwotnym lub przetworzonym) – ich wartość majątkowa jest obojętna;
  2. wyodrębnienie z przyrody (w sposób naturalny lub sztuczny) w taki sposób, że mogą stanowić dobra samoistne; Nie jest natomiast istotny stan skupienia (stały, ciekły, gazowy), jeżeli występuje możność wyodrębnienia.

 

Prawo rzeczowe - definicja

Prawo rzeczowe – to zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym; to takie prawo cywilne, które ma dwie łącznie cechy: dotyczy rzeczy i jest prawem bezwzględnym.

 

Hasła kluczowe:

prawo rzeczowe, definicja, zmiana i ustanie prawa własności