Przejdź do treści

Nieruchomość - definicja

Nieruchomość – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 46. -  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.Hasła kluczowe:nieruchomość, nieruchomości, definicja

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/