Nieruchomości budynkowe

Budynki i inne urządzenia trwale  z gruntem związane są częściami składowymi gruntu i jako takie nie powinny być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych. Przepisy szczególne przewidują jednakże wyjątki od tej zasady i stanowią, że pewne rodzaje budynków trwale związanych z gruntem lub ich części mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego, stanowiącym wyjątek od przywołanej powyżej zasady superficies solo cedit, budynki i inne urządzenia wniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do gmin bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo tyczy się budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Z powyższego wynika zatem, iż budynki (inne urządzenia) znajdujące się na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym stanowiąc własność użytkownika wieczystego nie są częściami składowymi, lecz odrębnymi od gruntu nieruchomościami budynkowymi.

Przy czym okoliczność, że przedmiotowe nieruchomości pozostają w gospodarczym związku z użytkowaniem wieczystym ma wpływ na ich status prawny. Prawo własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na użytkowanym gruncie jest bowiem zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, co oznacza, że własność tych budynków (innych urządzeń) dzieli los prawny użytkowania wieczystego. Mogą więc one być przenoszone tylko łącznie, zaś zbycie prawa użytkowania wieczystego odnosi się także do budynków i innych urządzeń.

 

Hasła kluczowe:

budynki, części składowe nieruchomości, nieruchomości budynkowe, superficies solo cedit

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.