Nieruchomości rolne

Zgodnie z  art. 461 Kodeksu cywilnego nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Przy czym przywołana definicja ustawowa ma także zastosowanie do wszystkich innych ustaw dotyczących nieruchomości (gruntów rolnych), chyba że zawierają one postanowienia odmienne.

Grunty rolne są kategorią szczególną, wyróżnioną na podstawie kryterium funkcjonalnego. O rolniczym charakterze gruntu przesądza bowiem tylko jego rolnicze przeznaczeniea nie sposób obecnego wykorzystywania („są lub mogą być wykorzystywane”). Dlatego do nieruchomości rolnych należą także odłogi i ugory, które potencjalnie biorąc, mogą być wykorzystywane rolniczo (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn. II SA/Sz 865/08, opubl. Lex nr 554853). Cechą wyróżniającą nieruchomość rolną jest zatem możliwy sposób jej wykorzystania. Nie jest przy tym konieczne rzeczywiste prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 15 maja 2009 r. (sygn. II CSK 9/09, opubl. Lex nr 518109) nie są nieruchomościami rolnymi takie nieruchomości, które są wprawdzie nieruchomościami rolnymi w znaczeniu przyjętym w art. 461 Kodeksu cywilnego, lecz w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na inne cele niż rolne.

Przy czym nieruchomościami rolnymi są nie tylko grunty przeznaczone bezpośrednio na cele produkcji rolniczej, do tej kategorii zalicza się bowiem także wchodzące w skład gospodarstwa rolnego grunty pod budynkami mieszkalnymi i grunty niezbędne do korzystania z tych budynków (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1995 r., sygn. III CZP 47/96, opubl. OSNC 1996, nr 11, poz. 142). Ponadto grunty znajdujące się pod jeziorami, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarski rybnej, w tym hodowli ryb, także należy traktować jako nieruchomości rolne.

Hasła kluczowe:

działalność wytwórcza w rolnictwie, grunty przeznaczone na cele rolne, grunty rolne, nieruchomości, nieruchomości rolne, rolne, rolnicze przeznaczenie gruntów

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.