Przejdź do treści

Grunt leśny - definicja

Grunt leśny – Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (tekst jedn. Dz.U.2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), art.2.2. – Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:określone jako lasy w przepisach o lasach;zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.Hasła kluczowe:grunt leśny, definicja

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/