Pojęcie, podział i powstanie służebności

Służebności są ograniczonym prawem rzeczowym; stanowią obciążenie cudzej nieruchomości. Służebności pozwalają na korzystanie w pewnym ograniczonym zakresie z nieruchomości niebędącej własnością osoby, której przysługuje służebność.

Podział służebności:

 1. Służebności gruntowe, osobowe i przesyłu
  • służebności gruntowe – służą zwiększeniu użyteczności nieruchomości każdoczesnego właściciela gruntu, na rzecz którego zostały ustanowione
  • służebności osobowe – służą realizacji potrzeb określonej osoby fizycznej
  • służebności przesyłu – umożliwiają korzystanie przez przedsiębiorcę, na rzecz którego zostały ustanowione, z urządzeń przesyłowych.
 2. Służebności czynne i bierne
  • służebności czynne (pozytywne) – prawo do korzystania w określonym zakresie z innej nieruchomości.
  • służebności bierne (negatywne) – ograniczenie właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, lub w wykonywaniu określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Powstanie służebności:
Źródłem powstania służebności mogą być:
a) Umowa – jest podstawowym sposobem powstania służebności. Ma charakter kauzalny i konsensualny. Forma aktu notarialnego wymagana jest jedynie dla oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej, oświadczenie osoby mającej nabyć służebność może być złożone w formie dowolnej.

b) Orzeczenie sądu – przede wszystkim w przypadku służebności drogi koniecznej, ale nie tylko. Zgonie z art. 212 § 1 kc, przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Służebność może zostać ustanowiona przez konstytutywne orzeczenie sądu również w przypadku przekroczenia granic gruntu sąsiedniego przy wznoszeniu budynku (art.151 kc).

c) Zasiedzenie – w drodze zasiedzenia można nabyć jedynie służebność gruntową, pod warunkiem, że polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Urządzenie to musi powstać w celu korzystania ze służebności, a nie jako efekt uboczny korzystania z niej. Kolejnym warunkiem zasiedzenia nieruchomości jest upływ czasu: 20 lat dla posiadacza w dobrej wierze, 30 lat dla posiadacza w złej wierze.

d) Decyzja administracyjna – ten sposób powstania nieruchomości należy do wyjątku. Podstawą prawną jest art.112 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wedle którego wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Ustanowienie służebności w tym trybie może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Hasła kluczowe:

służebność, definicja, służebność gruntowa, służebność przesyłu, służebność osobowa

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.