Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej stanowi rozwiązanie kolizji między wymogami pewności obrotu prawnego a interesem osób, których prawa nie zostały ujawnione w księdze wieczystej. Art. 5 KWU mówi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. W złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. Jeżeli do dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy. Jednakże gdy rozporządzenie dochodzi do skutku dopiero po dokonaniu wpisu, rozstrzyga dzień, w którym rozporządzenie doszło do skutku.

Zasada działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

  1. prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,
  2. prawu dożywocia,
  3. służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,
  4. służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia,
  5. służebnościom przesyłu.

Przyczyną wyłączenia niektórych praw spod działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest ich doniosłe znaczenie dla porządku prawnego.

Hasła kluczowe:

księga wieczysta, rękojmia wiary publicznej, niezgodność w księgach wieczystych

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.